Приложение

Механичните системи за гравиране и рязане или така наречените "рутери" или " гравири" са специално констуирани CNC фрези за обработка на плоскости от пластмаси, дърво и цветни метали. По малките от тях са настолен вариант и са пригодени за работа в офис. За разлика от лазерните машини, които прегарят или изпаряват с лазерен лъч, те отнемат от материала с помощта на режещ инструмент по механичен път.  От гледна точка на приложенията, механичните машини могат да изпълняват по широк кръг задачи , в сравнение с лазерните :

В рекламата за:

  • изработка на системи за ориентация в хотели и учреждения
  • изработка на рекламни надписи и табели
  • изработка на сувенири, медали, печати и клишета
  • надписване и гравиране на сувенири;

В промишлеността за:

  • изработка на печатни платки
  • изработка на лицеви панели за машини и електроника
  • изработка на форми за леене и вакуум преси
  • изработка на електроди за електроерозия;

В бижутерията за изработка на форми за леене и гравиране;


В моделирането за изрязване на фини детайли за модели.