Филтри

Уредите се изработват по поръчка, с капацитет съобразен с нуждите на клиента.

Засмукването на замърсения въздух може да е локално или горно. Пречистения въздух е без никакви миризми или вредни примеси и е годен за дишане. Той може да се връща в помещението или да се отвежда с въздухопровод извън помещението.

Всички модели са със здрава метална конструкция и качествени компоненти, които гарантират безотказната и ефективна работа в производствени помещения, офиси и заведения.

Тристепенното филтриране на замърсения въздух позволява употребата на уредите в затворено помещение, без да се налага вкарването на свеж студен въздух отвън.