Консумативи


  • предварителен почистващ се филтър за едри частици с ресурс за 2-4години;
  • филтър за финни прахови частици с ресурс до 3 години;
  • активен филтър с ресурс 1-2 години;
  • лагери за вентилатор;
  • вентилатор.